Behandling med tørdamp 2018-05-31T11:13:01+00:00

INDEKLIMA

SKIMMELBEKÆMPELSE

Behandling med tørdamp
Rekonstruktion og efterbehandling

TØRDAMP MOD SKIMMELSVAMP

Sådan fjerner vi skimmelsvamp i din bolig:
Efter konstatering af skimmelsvamp, skal den bekæmpes hurtigst muligt, før den spreder sig. Hvis elimineringen af skimmelsvampen ikke sker hurtigst muligt, vil det have konsekvenser både for helbredet og økonomien. 

Vores tilgang til bekæmpelse af skimmelsvamp er altid individuel og sker ud fra en bedømmelse af hver enkelt opgave. Metoden er en for Danmark unik metode, men i vores nabolande, Norge og Sverige er metoden populær, da den har vist sig særdeles effektiv. Vi vil typisk fjerne lette bygningskonstruktioner, såsom gips, puds eller lignende. Ofte vil vi også foretage nedvaskning og behandling af området med svampedræbende middel.

Det er ikke nok at fjerne selve skimmelsvampen. Den bagvedliggende årsag til fugten skal ligeledes findes og udbedres, hvis man skal undgå, at skimmelsvampen kommer tilbage. Hos Tonning-service behandler vi skimmelsvamp med vand og ikke med kemikalier. Dette beskytter både din bolig, dig selv, men også miljøet.