Rekonstruktion og efterbehandling 2018-05-31T11:12:14+00:00

INDEKLIMA

SKIMMELBEKÆMPELSE

Behandling med tørdamp
Rekonstruktion og efterbehandling

FOREBYG MOD SKIMMELSVAMP

Skimmelsvamp skal forebygges, hvilket ofte kun kan lade sig gøre ved at fjerne mindre bygningskonstruktioner som eksempelvis gipspuds, murværk, installationer og lign.

Vi hjælper dig igennem hele processen, kontakt os blot på telefon
+ 45 53 54 15 17 – så kommer vi hurtigt forbi og danner os et overblik.

Forebyggelse af skimmelsvamp
Forebyggelse mod skimmelsvampen er vigtig, og derfor tager vi alle forholdsregler for, at der ikke igen opstår problemer. Vi vil typisk installere omfangsdræn for at holde huset tørt og muligvis foreslå ændringer af konstruktionen eller isolereringsformen.

Reetablering af boligen
Vi reetablerer naturligvis boligen, og genopbygger alle berørte områder i forbindelse med fjernelse/forebygning af skimmelsvamp. Vi har et hav af gode samarbejdspartnere, som qua deres ekspertise på deres respektive områder, reetablerer din bolig på bedste vis.
Vi vægter valget af gode og kvalitetsbevidste samarbejdspartnere højt, da netop kvaliteten er en af vores grundpiller for virksomheden, hvilket har dannet grundlag for vores gode ry.
Alle vores specialentreprenører er nøje udvalgt, og samtlige samarbejdspartnere har til fælles, at både vi samt vores kunder har haft stor tilfredshed med kvaliteten af deres arbejde.

Forebyggelse af skimmelsvamp
Tonning service tilbyder også injicering.
Hvad er injicering?
Injicering er bevaring af bl.a. beton, murværk og fundamenter. Hvis ikke disse injiceres (tætnes/lukkes) når de slår revner, kan det resultere i varige skader, som ikke kan udbedres.
Det er derfor en rigtig god idé at få injicereret, før det ender med udskiftning af, eksempelvis, en betonvæg.

Vi benytter kun de bedste produkter til udbedringen af dine skader.
Disse produkter sørger for at væggen fortsat kan ånde. Vi benytter ikke kemikalier som kan skade/forurene de nærliggende arealer og produktet er desuden uskadeligt for grundvandet.

Modsat andre virksomheder som oftest blot tilbyder 2 års garanti, tilbyder vi hele 25 års garanti.
Vores produkt holder helt op til 90 år, så du ikke skal bekymre dig om at udbedre de samme skader flere gange.